Metody práce - Ambulantní rehabilitace Spektrum R

 • Kineziologické vyšetření
 • Diagnostika a léčba funkčních poruch pohybového systému manuálními technikami
 • Techniky měkkých tkání
 • Mobilizace páteře a periferních kloubů
 • LTV (léčebná tělesná výchova) na neurofyziologickém podkladě
 • Koncept dle Roswithy Brunkow
 • Bobath koncept
 • ACT - akrální koaktivační terapie
 • Senzomotorická stimulace
 • Reddkord Neurac 1 (Terapi-master)
 • DNS - dynamická neuromuskulární stabilizace
 • Léčba funkční ženské sterility dle konceptu Ludmily Mojžíšové
 • Spirální stabilitace – SM Systém (cvičení dle Smíška)
 • Léčba idiopatické skoliózy metodou aktivní segmentální centrace
 • Aktivní segmentální centrace
 • Podologické vyšetření nohou
 • Viscerální terapie
 • Dornova metoda
 • Kinesiotaping
 • Cvičení na labilních plochách (gymball, overball, válec, propriomed, propriofoot, bossu, flow - in ...)
 • PIR (postizometrická relaxace), manuální trakční techniky
 • Ergonomie
 • Fyzikální terapie - elektroléčba, ultrazvuk, magnetoterapie, kombinovaná elektroléčba
 • Radiální rázová vlna
 • Vysokoindukční magnetoterapie
 • Manuální lymfodrenáž
 • Hloubková vazivová masáž

Rehabilitace fyzioterapie Most | Metody

Rehabilitace fyzioterapie Most | Metody

Rehabilitace fyzioterapie Most | Metody